Mitsubishi Japan Motors także w Dąbrowie Górniczej